Hoopla for arrangører logo
ArtiklerFunksjonerPrisAnbefalinger
graphic

Vilkår for billettkjøpere

Oppdatert 25. januar 2024

1. Priser, tjenesteavgift og billettbegrensninger

Alle priser er i norske kroner og inkluderer tjenesteavgiften. Tjenesteavgiften er spesifisert på epostkvitteringen, og vil ikke bli refundert. Dette gjelder, men ikke begrenset til avlysning av arrangement.

Kjøp forutsetter at kunden godtar kjøpsbetingelsene i dette dokumentet.

Hoopla er opptatt av å ivareta sikkerheten og personvernet til brukerne, spesielt barn. Kjøper må derfor være fylt 15 år for å kunne kjøpe billetter via Tjenesten(e), og arrangører står fritt til å sette en høyere aldersgrense på arrangementet sitt.

Billettbegrensninger: Det kan settes billettbegrensninger på arrangementet, bestillinger som overgår begrensningen vil bli slettet uten varsel. Dette inkluderer duplikatbestillinger som har samme navn adresse eller kredittkort.

2. Kjøpsbetingelser

Hoopla er et mellomledd mellom arrangør og sluttbruker, og er ikke ansvarlig for gjennomføringen av det enkelte arrangement, dets kvalitet, eller innhold.

Hoopla er ansvarlig for alle transaksjoner relatert til nettsalg av billetter. Betalinger blir for tiden behandlet av Nets, SVEA og eventuelle andre betalingsformidlere Hoopla har avtale med. Hoopla godtar blant annet Visa, Mastercard og faktura som betalingsmåter. Vi lagrer aldri sensitive kortdata eller personopplysninger.

For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer. Det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura for privatpersoner er at du er folkeregistret i Norge og er over 18 år. Nets benyttes for privatpersoner og SVEA for bedriftsfaktura.

Faktura blir overdratt våre betalingsformidlere, og befriende betaling skal kun skje til disse. Standard betalingsvilkår er 14 dager. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Arrangøren bestemmer prisen på billetten, i tillegg kommer det en tjenesteavgift, som er inkludert i billettprisen, denne vil være spesifisert på e-postkvitteringen.

Kjøpte billetter refunderes ikke, med mindre annet er spesifisert av arrangøren. Alle spørsmål om avlyst arrangement må rettes til Arrangør. Angreretten gjelder ikke ved kjøp av billetter jf. Angrerettloven §22m

Kjøper er selv ansvarlig for egne billetter, kjøp av riktige billetter, og at billettene blir sendt til en gyldig e-postadresse og/eller mobilnummer. Ved å bruke vår tjeneste aksepterer du våre vilkår. Antall billetter er oppgitt på bestillingssiden og blir sjekket ved hver transaksjon. Ved misbruk vil forholdet anmeldes, og Hoopla tar rettslige skritt for å få kompensasjon for eventuelt økonomisk tap eller skade. Oppbevar derfor billettene på et trygt sted, da kjøper holdes ansvarlig for misbruk.

Bruk av verktøy for å forstyrre våre nettsteder er forbudt.

3. Personopplysninger

Vi samler personopplysninger fra deg når du frivillig oppgir slik informasjon til Tjenesten(e), inkludert registeringssider innenfor Tjenesten(e) slik som når du kjøper billetter til et arrangement, kontakter oss med forespørsler, svarer på våre spørreundersøkelser eller bruker enkelte deler av Tjenesten(e).

Hvilke personopplysninger vi samler inn, og hvordan vi behandler dem er beskrevet i vår personvernerklæring

Dersom en Kjøper oppgir informasjon i sammenheng med registrering for et arrangement eller i annen sammenheng, vil Hoopla kunne benytte seg av informasjonen i henhold til våre retningslinjer for personvern. I tillegg vil slik informasjon bli levert til Arrangøren av det respektive arrangementet.

4. Din bruk av Tjenesten

Hoopla gir deg herved rett til å bruke Tjenesten(e) kun for de formål av å se igjennom Siden, søke på-, se på-, registrere deg til- og interagere med et Arrangement som er registrert på Siden. I hvert tilfelle:

(i) i samsvar med tjenestevilkår

(ii) i den grad tillatt under gjeldende lover og reguleringer.

Uavhengig det foregående skal du ikke selv, eller ved å gi tillatelse til andre, direkte eller indirekte:

(i) endre eller kopiere av hele eller deler av Tjenesten eller Sideinnholdet

(ii) forsøke å avdekke kildekoden eller strukturen, rekkefølgen eller organiseringen av hele eller deler av Tjenesten(e)

(iii) leie, videreselge, distribuere eller bruke Tjenesten(e) med unntak av den begrensede kommersielle hensikten av å samle Innbetalinger gjennom Siden som Arrangør i henhold til tjenestevilkårene.

(iv) fjerne eller endre noen proprietære kunngjøringer eller etiketter i Tjenesten(e) eller på Sideinnholdet

(v) være engasjert i aktivitet som forstyrrer eller ødelegger Tjenesten(e)

(vi) engasjere deg i ulovlig aktivitet på Tjenesten(e) eller aktivitet via Tjenesten(e) som muliggjør bedrageri.

5. Betaling

Det er Arrangøren sitt ansvar å kommunisere sine refunderingsregler til Kjøpere, og Kjøper må sende en forespørsel om refundering til Arrangør. Hoopla refunderer ikke tjenesteavgiften. Refusjon av innbetaling minus tjenesteavgiften vil skje innen ti (10) virkedager etter at Hoopla får beskjed om å iverksette refusjon.

All kommunikasjon eller tvister angående refundering skjer mellom Arrangør og Kjøper og Hoopla vil ikke være ansvarlig for tilbakebetaling på noen måte annet enn det å utføre selve refunderingen på vegne av Arrangør. Hoopla er ikke ansvarlig for feil ved tilbakebetaling, eller mangel på tilbakebetaling i forbindelse med Tjenesten. Hoopla kan ikke under noen omstendigheter holdes økonomisk ansvarlig dersom arrangementet ikke blir avholdt, eller dersom arrangøren slås konkurs.

For å benytte deg av Tjenesten som Kjøper godtar du å oppgi sann, nøyaktig, nåværende og fullstendig informasjon om deg selv, som forespurt av Siden ved kjøp av billetter. Hvis du oppgir usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig informasjon eller Hoopla har fornuftig grunn til å mistenke at informasjonen er usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig kan Hoopla nekte deg å kjøpe billetter av Hoopla nå og i fremtiden.

6. Valg av lov

Denne Avtale er underlagt norsk rett. Dersom det er konflikter med vilkår i denne avtalen og norsk lov er norsk lov gjeldende. Eventuelle tvister som måtte utspringe av nærværende Avtale og som ikke kan løses ved forhandlinger, skal med endelig og bindende virkning avgjøres ved voldgift i Trondheim i henhold til de til enhver tid gjeldende lovregler om voldgift.