Sist opppdatert: 2017-06-26

Vilkår for arrangører

1. Oversikt

Vilkår for arrangører gjelder all bruk av deg som Arrangør på:

- Hoopla sine hjemmesider og domener

- Tjenester tilgjengelige på siden levert av Hoopla for arrangementene dine, heretter kalt «Siden(e)»

- all programvare som definert under, samlet kalt «Tjenesten(e)».

Tjenestene eies og driftes av Hoopla, og tilbys forutsatt at arrangøren godtar vilkårene i dette dokumentet. Ved å benytte deg av, eller gå inn på Tjenestene, godtar du alle vilkår, og andre driftsregler, retningslinjer og prosedyrer som kan bli publisert fra tid til annen av Hoopla.

IKKE BENYTT DEG AV TJENESTEN dersom du ikke godkjenner alle vilkår, driftsregler, retningslinjer og prosedyrer beskrevet i dette dokumentet.

For å opprette et arrangement må du være 18 år. Ved å bruke Tjenestene(e) bekrefter du at du oppfyller gjeldende aldersgrense.

Den enkelte arrangør kan ha egne avtaler som avviker fra vilkårene i dette dokumentet. Dette kan kun skje gjennom en skriftlig avtale signert av deg og en autorisert representant fra Hoopla.

1.1 Endring av vilkår

Hoopla forbeholder seg retten til å endre arrangørvilkårene til enhver tid.

Det er ditt ansvar å sjekke arrangørvilkårene periodevis for å se etter endringer, men endringer som åpenbart vil være en ulempe for Arrangøren, vil bli varslet skriftlig i forveien. Din fortsatte bruk av Tjenestene etter endringer i arrangørvilkårene gjør at du godtar de nye vilkårene.

Dersom du ikke godtar alle endringene i arrangørvilkårene må du slutte å gå inn på, se igjennom og ellers bruke Tjenesten.

2. Beskrivelse av Hoopla

Hoopla AS leverer brukervennlige nettløsninger for salg, distribusjon, og sikker innløsning av billetter for registrerte brukere som er arrangører («Arrangører» eller «du»). Hoopla samler innbetalinger, inkludert tjenesteavgift, for arrangementer som arrangeres av Arrangører fra Kjøpere som ønsker å delta på arrangementene.

Arrangører besøker Siden, fyller inn informasjon om deres arrangement, inkludert pris, sted osv. og samler alle innbetalinger på nett direkte fra Kjøpere.

2.1 Prising

Tjenesteavgiften legges til billettprisen og betales av sluttbruker. Tjenesteavgiften refunderes ikke. Tjenesteavgiften betales av sluttbruker samtidig med betaling for selve billetten og tilfaller i sin helhet Hoopla.

Billetter solgt på nett

For billetter solgt på nett trekkes tjenesteavgiften automatisk fra før innbetalingen videreføres til Arrangøren. Gjeldende tjenesteavgift kan sees på denne siden.

Billettuttak

Ved billettuttak gjelder en tjenesteavgift på 5 kr pr. solgte billett. Hoopla trekker tjenesteavgiften fra arrangørens billettomsetning. Fratrekkene gjøres samtidig med utbetaling og dokumenteres på oppgjørsmelding.

Billetter solgt via kassesystem

For billetter solgt via kassesystem er tjenesteavgiftene tilsvarende de for billetter solgt på nett.

Billetter solgt med faktura

For billetter kjøpt via faktura tilkommer det et fakturagebyr på 39,- som betales av sluttbruker i tillegg til ordinær billettavgift.

Arrangøren er selv ansvarlig for å overholde regler i henhold til MVA.

Arrangøren er selv ansvarlig for å sette riktig mva.-kode på billettkategoriene. Dersom det selges billetter med feil mva.-kode som skyldes at arrangøren har satt feil kode på billettkategorien, kan leverandøren kreve å få dekket sine kostnader knyttet til å rette opp kjøpsdokumentasjon til kunde. Leverandøren kan også kreve kompensasjon fra arrangøren for reduksjon i inntekt pga. feil mva.-sats.

Tilbud og medlemsavtaler

Dersom en arrangør mottar et tilbud direkte fra Hoopla, og i tillegg har mottatt et tilbud via en medlemsorganisasjon som Hoopla har en avtale med, gjelder kun ett av tilbudene. I dette tilfellet gjelder den avtalen som er mest gunstig for arrangøren.

2.2 Regnskapsdokumenter

Hoopla sender ut regnskapsdokumentasjon i form av en oppgjørsmelding dersom det er foregått transaksjoner i perioden på arrangørens arrangementer. Perioden avhenger av hvilken utbetalingsfrekvens som er avtalt – enten ukentlig eller månedlig. Disse vil bli sendt til den e-postadressen som arrangøren har registrert hos Hoopla AS for utsendelse av regnskapsdokumentasjon.

2.3 Innløsing av billetter

For å løse inn billetter kan Arrangøren bruke Hoopla sin app som finnes i App Store og på Google Play, eller ved manuell sjekk med via arrangørgrensesnittet eller Excel-ark inkludert i løsningen.

3. Din bruk av tjenesten

3.1 Tjenesten

Hoopla AS gir deg rett til å bruke Tjenesten, med det formål å opprette arrangement og tilhørende salgsside, og for å promotere, håndtere, administrere og samle innbetalinger for et arrangement som du har registrert på Siden. All bruk av tjenesten må skje i samsvar med våre arrangørvilkår, og i henhold til norsk lov.

Du skal ikke selv, eller ved å gi tillatelse til andre, direkte eller indirekte:

 • Endre, reprodusere eller skape kopier av hele eller deler av Tjenesten eller Sideinnholdet
 • Forsøke å avdekke kildekoden eller strukturen, rekkefølgen eller organiseringen av hele eller deler av Tjenesten
 • Være engasjert i noen som helst aktivitet som forstyrrer eller ødelegger Tjenesten.

Brukes systemet til inntektsgenerering for arrangøren, skal det beregnes et billettgebyr. Det er ikke tillatt å omgå systemet ved å sette billettprisen på nett til 0 kr. og ta betalt i etterkant.

3.2 Programvare

Med «Programvaren» menes all programvare som er tilgjengelig på, eller som leveres gjennom Siden eller som leveres av Hoopla inkludert, men uten begrensing til Hooplas mobile applikasjoner.

Ved å laste ned eller bruke Programvaren i forbindelse med Tjenesten(e), gir Hoopla deg en personlig og ikke-overførbar lisens for dette formålet. Programvaren skal kun brukes i forbindelse med Tjenestene, og kun i samsvar med våre arrangørvilkår, skriftlige instrukser levert av Hoopla og i henhold til norsk lov.

4. Betaling

4.1 Tjenesten

Hoopla benytter seg for tiden av betalingstjenesteleverandøren PayEx for transaksjoner betalt med kort og Svea for transaksjoner betalt med faktura. Hoopla forbeholder seg retten til en hver tid å endre betalingsformidlere, som Hoopla har avtale med. Kortinnløser for Hoopla er Swedbank. Arrangører vil motta innbetalinger fra Hoopla på følgende måte:

4.2 Utbetalingsprosessen

Hoopla samler alle innbetalinger på vegne av Arrangør fra Kjøpere og trekker fra tjenesteavgiften til Hoopla og eventuelt andre avgifter. Deretter utbetales summen av dette til den bankkonto Arrangøren har oppgitt på forhånd.

Som hovedregel utbetales oppgjør løpende. Utbetaling skjer månedlig, fortrinnsvis første tirsdag i måneden, eller ukentlig på tirsdager etter avtale. Utbetalinger som er overført til Arrangøren, er utenfor Hooplas disposisjon. Hoopla kan derfor ikke under noen omstendigheter holdes økonomisk ansvarlig for Arrangørens videreføring av disse til tredjepart.

Hoopla forbeholder seg retten til å holde tilbake midler:

(i) når Hoopla ser det nødvendig for behandling og oppgjør av alle refusjoner, klager fra kunder, påstander om misligheter eller andre avvik, for eksempel tilfeller der arrangementet ikke blir avholdt, eller at Arrangøren er slått konkurs.

(ii) som ellers tillatt i henhold til våre arrangørvilkår.

Arrangøren godtar at innbetaling fra Hoopla er summen av alle innbetalinger fra kortutsteder og vår samarbeidspartner på faktura, med fratrekk for tjenesteavgifter, refusjoner, leverandørens utestående for øvrige tjenester og andre fradrag. Andre fradrag kan for eksempel skyldes klager fra kunder, påstander om misligheter, uoverensstemmelser med arrangementet.

Ubetalte fakturaer betales først når beløpet er innbetalt fra kunde. Utbetaling skjer ved påfølgende oppgjør.

Alle salg, gebyrer og avgifter kan betales i NOK, eller annen utenlandsk valuta som Hoopla aksepterer. Dersom Arrangør velger å selge billetter til sitt arrangement i en fremmed valuta akseptert av Hoopla, vil Hoopla samle og videreformidle innbetalingen i den fremmede valutaen. Per 26.06.2018 aksepteres kun norsk valuta.

4.3 Refundering

Som Arrangør er du ansvarlig for å kommunisere dine refunderingsregler til dine Kjøpere. Hoopla refunderer ikke tjenesteavgiften. Refusjon av innbetaling minus tjenesteavgiften, vil skje innen ti virkedager etter at Hoopla får beskjed om å iverksette refusjonen. Dersom arrangøren ønsker å refundere billettkjøp det allerede er utbetalt for, må arrangøren tilbakebetale før utbetaling til sluttkunde.

Alle forespørsler eller tvister om refundering skal foregå mellom Arrangør og Kjøper.

Arrangør samtykker herved at Hoopla ikke under noen omstendigheter kan holdes økonomisk ansvarlig for refundering, feil i utsendelse av refundering eller mangel på refundering.

Samtidig godtar du som Arrangør at Hoopla til enhver tid, har full rett til å tvinge frem refundering av billetter dersom en rimelig grunn foreligger. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Tilfeller der Hoopla mottar klager fra et betydelig antall Kjøpere med hensyn til det aktuelle arrangement eller andre arrangementer fra Arrangøren
 • Tilfeller der Hoopla mener at Arrangør har engasjert seg i ulovlig aktivitet, eller gitt noen vrangfremstillinger vedrørende arrangementet.
 • Tilfeller, hvis en eller flere Kjøper(e) etterspør en refundering, grunnet et kansellert arrangement.
 • Annen rimelig grunn der Hoopla kan forvente å miste en tilbakeføring, kan Hoopla, etter eget skjønn, utstede slik tilbakebetaling til Kjøper(e), og Arrangør skal deretter skylde tilsvarende beløp til Hoopla.

4.4 Ved kansellering av arrangement, eller konkurs

Ingen innbetaling av utestående midler videreføres til Arrangøren fra Hoopla dersom arrangementet ikke blir avholdt, eller Arrangøren er slått konkurs. Dersom videreformidling av innbetalinger allerede har blitt gjort av Hoopla til en Arrangør for et kansellert arrangement, må Arrangøren umiddelbart refundere alle slike beløp til Hoopla, og senest innen ti virkedager.

Betaling av skyldig beløp

Dersom en Arrangør ikke klarer å betale Hoopla beløpet den skylder, skal det påløpe renter som beregnes fra forfallsdato frem til dagen hele beløpet er betalt inn.

I slike tilfeller kan Hoopla:

(i) trekke det skyldige beløpet fra Arrangørens totale utestående balanse

(ii) sende en faktura til Arrangøren for beløpet dersom den totale utestående balansen ikke er nok til å dekke det skyldige beløpet, Arrangøren har da ti (10) dager etter fakturaen er utsendt på seg til å betale tilbake beløpet.

I slike tilfeller forbeholder også Hoopla seg retten til å avslutte Arrangørens tilgang til Tjenesten, og avlyse alle arrangementer som arrangøren har registrert på Siden.

4.5 Bekreftelse

For hvert individuelt billettkjøp generer Hoopla en e-post med kvittering, bekreftelse og et unikt referansenummer.

Som Arrangør godtar du å utføre alle billettsystemets forpliktelser som har blitt bekreftet overfor Kjøper av Hoopla gjennom Tjenestene. Det er ditt ansvar å kontrollere Kjøpers medlemskapsstatus, referansenummer og eventuelle arrangementsrestriksjoner før Arrangementet.

4.6 Skatter og avgifter

Som Arrangør er du ansvarlig for alle skatter og avgifter knyttet til dine aktiviteter som bruker av Tjenesten, og beløp kan holdes tilbake fra betalinger til deg eller fakturert til deg.

Hvis Hoopla i et gitt kalenderår behandler transaksjoner for din konto kan Hoopla rapportere disse til skattemyndighetene sammen med ditt navn, adresse og skattenummer. Hoopla forbeholder seg retten til å tilbakeholde innbetaling hvis Hoopla mistenker eller fastslår at beløpene har blitt generert i strid med våre vilkår eller i strid med gjeldende norsk lov.

5. Dine registreringsforpliktelser

For å være en registrert bruker av Tjenesten som Arrangør godtar du:

(a) å oppgi sann, nøyaktig, nåværende og fullstendig informasjon om deg selv som spurt av Siden ved registrering

(b) å vedlikeholde og oppdatere registreringsinformasjonen slik at den er sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig.

Oppgir du usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig informasjon eller dersom Hoopla mistenker at informasjonen er usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig, kan Hoopla avslutte alle dine kontoer og nekte deg adgang til hele eller deler av Tjenesten på ubestemt tid.

Hoopla er opptatt av å ivareta sikkerheten og personvernet til brukerne, og spesielt barn. Derfor må bruker være minst 18 år for å registrere en konto.

6. Konto, passord og sikkerhet

For å kunne bruke Tjenestene må du opprette passord og en konto. Du er ansvarlig for å holde passordet og kontoinnholdet ditt konfidensielt, og for alle aktiviteter som foregår på din konto, inkludert men ikke begrenset til all aktivitet av underbrukere registrert på din konto.

Du godtar å umiddelbart å gi Hoopla beskjed om all uautorisert bruk av ditt passord eller konto, og andre sikkerhetsbrudd. Du er ansvarlig for å logge ut av din konto etter hver gang du har vært pålogget.

Hoopla kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle problemer dersom du mislykkes med å følge ovennevnte instruksjoner, eller på grunn av uautorisert tilgang til-, eller bruk av din konto.

Dersom det oppstår en tvist mellom to eller flere parter som har eierskap til kontoen godtar du at Hoopla er den eneste megleren i slike tvister, og at Hooplas avgjørelser er endelige og bindene for alle parter.

7. Innhold

7.1 Sideinnhold

Du godtar at alt materiale på Tjenesten(e) inkludert, men ikke begrenset til: informasjon; data; programvare; tekst; designelementer; grafikk; bilder og annet innhold er beskyttet av gjeldende lover og regler for opphavsrett. Hoopla eier dette innholdet, men enkelte deler av innholdet kan bli gjort tilgjengelig for Hoopla gjennom avtaler med tredjeparter.

Du godtar som arrangør å ikke selge, lisensiere, leie, modifisere, distribuere, kopiere, reprodusere, overføre, vise offentlig, offentlig oppføre, publisere, tilpasse, redigere eller skape avledet arbeid av noe innhold på Tjenesten(e), med mindre Hoopla har gitt skriftlig tillatelse til det, eller det skjer i forbindelse med din bruk av den tiltenkte funksjonaliteten av Tjenesten.

7.2 Ditt innhold

Alt av innhold som legges inn på Siden («Ditt Innhold») gir du Hoopla en rett til å bruke, reprodusere, tilpasse, tilrettelegge, distribuere, fremvise, publisere, eller skape avledende verk på ditt innhold til promotering av arrangementer på Hooplas nettside og plattformer for øvrig, samt markedsføring av Hoopla og analyseformål  

Ved å registrere deg som Arrangør bekrefter du at du har nødvendig myndighet til å publisere innhold på gjeldende salgssider registrert på Hooplas domene, og at innholdet

(i) ikke bryter, misbruker eller er i konflikt med rettigheter til en tredjepart, herunder opphavsretten

(ii) overholder gjeldende lover og reguleringer.

Innholdet du registrerer må være sannferdig. Hoopla forbeholder seg retten til å fjerne Ditt innhold fra Siden når som helst, dersom Hoopla mener at innholdet ikke samsvarer med ovennevnte vilkår.

Du godtar også at Hoopla AS kan bruke bedriftens eller arrangementets navn, samt logo for det formål å identifisere deg som en eksisterende eller tidligere kunde av Hoopla både på Siden og i markedsføring- og promoteringsmateriale.

8. Atferd

8.1 Restriksjoner

Du er ansvarlig for alt innhold, uansett form, som du gjør tilgjengelig gjennom Tjenesten(e), inkludert til Kjøpere og andre brukere av Tjenesten. Du godtar å ikke bruke Tjenesten(e) til å:

 • Tilgjengeliggjøre innhold som er ulovlig, skadelig, truende, misbrukende, plagende, nedsettende, vulgært, uanstendig, ærekrenkende, angripende for andres privatliv, hatefull, rasistisk, etnisk nedsettende eller upassende.
 • Skade mindreårige.
 • Legge til rette for gambling, spilling, lotteri, konkurranser, veddeløp og/eller andre aktiviteter som innebærer å dele ut premie, med unntak av lotteri, konkurranse og veddeløp som avholdes på en måte som overholder norsk lov om pengespill.
 • Utgi deg for å være en person eller instans du ikke er, eller oppgi gal informasjon om din tilknytning til en person eller instans. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til en representant for Hoopla AS.
 • Forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til innhold som overføres via Tjenesten(e).
 • Tilgjengeliggjøre innhold som du ved lov, kontrakt eller betrodd informasjon, ikke har rett til å offentliggjøre, slik som innsideinformasjon, patentbeskyttet og konfidensiell informasjon som du har tilegnet deg eller oppdaget som en del av ansettelse eller under avtale om hemmeligholdelse.
 • Tilgjengeliggjøre innhold som er relatert til salg eller fortjeneste på varer og tjenester som ikke stammer fra billetter og registrering til arrangement oppført på Siden, og andre varer og tjenester som blir solgt eller levert i forbindelse med arrangementene.
 • Tilgjengeliggjøre noe som inneholder programvarevirus eller annen datakode.
 • Tilgjengeliggjøre filer eller programmer laget for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til data-programvare, maskinvare, telekommunikasjonsutstyr, eller interagere med Tjenesten på en måte som ikke er tillatt av våre vilkår eller autorisert av Hoopla
 • Forstyrre eller avbryte Tjenesten, servere eller nettverk knyttet opp til Tjenesten, eller ikke å adlyde krav, prosedyrer, poliser eller reguleringer av nettverk knyttet til Tjenesten
 • Bevisst eller ubevisst bryte lover og reguleringer, inkludert men uten begrensning til lover og reguleringer som angår salg og videresalg av billetter.
 • Forfølge eller trakassere personer eller organisasjoner.

8.2 Forebyggende rettigheter

Du godtar at Hoopla ikke forhåndsjekker innhold som du eller en eventuell tredjepart har gjort tilgjengelig i forbindelse med Tjenesten(e), men at Hoopla og dens stedfortredende har rettigheter, men ikke forpliktelse, etter eget skjønn til å:

(i) helt eller delvis kontrollere, endre, redigere eller fjerne ditt innhold

(ii) oppheve og slette dine rettigheter til å bruke Tjenesten Du godtar at Hoopla kan lagre ditt innhold og kan også legge frem ditt innhold for en hvilken som helst grunn, inkludert og uten begrensning til hvis det kreves av loven eller dersom man tror at slik lagring eller fremlegging er nødvendig for å oppfylle seg en lovlig prosess; håndheve våre Vilkår; svare på anklager om at ditt innhold bryter rettigheter til tredjeparter; og/eller beskytte rettighetene, eiendelene eller personlig sikkerhet til Hoopla, Hooplas brukere og/eller allmennheten.

Du forstår at den tekniske prosesseringen og overføringen av Tjenesten, inkludert Ditt Innhold, kan involvere:

(i) overføring over ulike nettverk; og/eller

(ii) endringer for å oppfylle og tilpasse seg tekniske krav for å koble seg til nettverk og utstyr.

9. Underdomener

Alle eventuelle underdomener eies fullt og helt av Hoopla. Dersom Hoopla gir deg et underdomene kan din rett til å bruke domenet bli nektet av Hoopla på et hvilket som helst tidspunkt, med eller uten beskjed, dersom Hoopla mener det er en berettiget grunn til dette.

10. Ved internasjonal bruk

På grunn av Internetts globale natur er Hoopla tilgjengelig over hele verden. Som Arrangør godtar du å overholde alle lokale regler vedrørende online oppførsel og akseptabelt innhold. Du godtar også å overholde alle gjeldende lover og reguleringer, utenlandske og nasjonale, vedrørende overføring av teknisk data eksportert fra Norge eller landet du bor i.

11. Tilleggstjenester

Hoopla kan, på forespørsel og mot en ekstra avgift, levere ekstra tjenester utover de funksjoner som Siden tilbyr. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til utleie av kassesystem, billettskannere og annet utstyr, konsulenttjenester med mer. Alle slike tilleggstjenester, enten levert på forhånd, under, eller etter et arrangement er å anse som en del av Tjenesten(e) og er underlagt alle vilkår i denne avtalen. Tilleggstjenester kan ha egne vilkår. Slike tilleggstjenester skal avtales skriftlig.

Tjenesteavgift og øvrige vilkår for tilleggstjenester, fastslås i Hoopla sin leieavtale for utstyr og/eller andre skriftlige avtaler mellom deg og en autorisert Hoopla-ansatt. Som et vilkår for å leie utstyr, må du skrive under en separat utstyrsleieavtale med Hoopla.

12. Erstatning

Du godkjenner at Hoopla, våre partnere og ansatte, ikke skal holdes skadelidende, ved direkte eller indirekte tap, kostnader og utgifter som følge av ethvert krav, etterspørsel, saksøking, sakførsel, eller etterforskning laget av en tredjepart som følge av: ditt Innhold, ditt eller noen av dine tilknyttede partnere, eller noen av dine tilknyttede ledere, direktører, agenter eller ansattes bruk av, bidrag til eller i sammenheng med Tjenesten(e) eller brudd på noen andres rettigheter; dine arrangement; og/eller ditt brudd på disse vilkår.

13. Endring eller fjerning av tjenestene

Til enhver tid forbeholder Hoopla seg retten til å kunne endre, oppheve eller stanse Tjenesten(e), midlertidig eller varig, uansett grunn og uten å gi beskjed. Du godtar at Hoopla ikke er ansvarlig overfor deg eller en eventuell tredjepart ved endring, oppheving eller stansing av Tjenesten(e).

14. Oppsigelse

Ved mangel på bruk, eller for sen betaling til Hoopla, eller dersom vi tror du har brutt eller handlet i strid med våre vilkår, kan Hoopla sperre kontoen din inntil en løsning er funnet.

15. Tilknytninger til andre nettsteder eller ressurser

Tjenesten(e) eller kan tilby tilknytninger til andre nettsteder eller ressurser. Fordi Hoopla ikke kontrollerer slike nettsteder og ressurser, erkjenner du at Hoopla ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike nettsteder eller ressurser, og godkjenner at Hoopla ikke er ansvarlig for innhold, reklame, produkter, tjenester eller annet materiale på, eller tilgjengelig fra, slike nettsider og ressurser.

Videre erkjenner du at Hoopla ikke er ansvarlig for eventuelle skader eller tap i forbindelse med bruk av innhold, reklame, produkter, tjenester eller annet materiale tilgjengelig på, eller gjennom slike nettsteder og ressurser.

16. Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten(e) leverer det innhold som til enhver tid eksisterer på Sidene, og Hoopla fraskriver seg herved alle garantier. Du erkjenner at Hoopla ikke har kontroll over og ikke kan garantere for:

(i) kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten av annonserte arrangement, sannheten eller nøyaktigheten av brukere, inkludert Kjøpere, Besøkende og Arrangører

(ii) Innhold

(iii) Brukernes evner til å utføre eller fullføre en transaksjon.

Hoopla har videre ingen forbindelse til tredjepartsleverandører til Tjenestene(e) i form av byrå- eller arbeidsforhold. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til alle betalingstjenester. Hoopla har intet ansvar for handlinger eller unnlatelser fra slike tredjepartsleverandører. Førnevnte ansvarsfraskrivelse skal ikke gjelde så langt det er forbudt av gjeldende lover. Uavhengig av det foregående kan du rapportere misbruk av Brukere: Kjøpere, Besøkende, Arrangører og/eller Tredjeparter i forbindelse med Siden eller Tjenesten(e) til Hoopla. Hoopla kan også undersøke påstanden og iverksette nødvendige tiltak.

17. Ansvarsbegrensning

Hoopla har kun ansvar for levering av Tjenesten(e) og skal utover dette holdes utenfor Arrangør og Kjøpers avtalerelasjon. Hoopla har heller ikke ansvar for at Arrangør innrapporterer riktig merverdiavgift. Hooplas ansvar er i et hvert tilfelle begrenset til Tjenesten(e) og det beløp Arrangøren betaler for disse, og eventuelle konflikter forårsaket av Arrangør eller Kjøper må løses partene imellom.

18. Fritak

Ved å ha tilgang til og bruke Tjenesten(e), fritar du Hoopla og deres partnere ethvert ansvar for tap, kostnader og utgifter av enhver art som følge av, eller på noen annen måte forbundet med tvister mellom deg og tredjeparter. Dette inkluderer tvister med andre arrangører, kjøpere og ikke-arrangører i forbindelse med Tjenesten(e), din bruk av Tjenesten(e) eller ditt arrangement.

19. Personvern

All informasjon gitt av deg eller innsamlet av Hoopla i forbindelse med Tjenesten(e) er underlagt Hooplas personvernerklæring, og innlemmes herved som en referanse i våre Vilkår. Hoopla anbefaler at du leser nøye igjennom våre vilkår for personvern.

Spesielt bør du som Arrangør være oppmerksom på at Hoopla kan bruke informasjon som mottas eller hentes inn angående Kjøpere i henhold til retningslinjene for Personvern. Dette kan inkludere bruk i markedsføring og promotering av andre arrangement eller tjenester som kan være av interesse for slike kjøpere, dersom deltakeren har samtykket til dette. Ytterligere kan all informasjon avgitt eller levert av deg til Tjenesten(e) bli offentliggjort.

Vær oppmerksom på at hvis du bestemmer deg for å oppgi personopplysninger på Tjenesten(e), kan denne informasjonen bli offentliggjort. Både du som arrangør og Hoopla plikter å behandle data i samsvar med personvernforordningen GDPR og gjeldende personopplysningslov. For ytterligere detaljer se vår databehandleravtale

Hoopla kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlig for dine eller andre Brukeres - Arrangører, Kjøpere, Besøkende eller andres - handlinger på Tjenesten(e)

Hoopla er ikke ansvarlig for å beskytte slik informasjon og er ikke ansvarlig for beskyttelsen av personlig informasjon fra e-post eller annen informasjon overført gjennom internett eller annet nettverk som du måtte benytte deg av.

20. Varemerker, tjenestemerker, logoer og øvrige åndsverk

Hooplas varemerker, tjenestemerker og logoer som brukes i forbindelse med Tjenesten(e) eies av Hoopla. Andre bedrifter, produkter og tjenestenavn og åndsverk slik som bilder brukt i forbindelse med Tjenesten(e) kan være eid av tredjeparter. Slike varemerker, tjenestemerker, logoer, med mer er underlagt opphavsretten, og skal ikke under noen omstendighet misbrukes.

21. Generelt

21.1 Hele avtalen

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg som Arrangør og Hoopla. De styrer din bruk av Tjenesten(e) som Arrangør. Du kan også være underlagt tilleggsvilkår og betingelser som gjelder når du benytter deg av tilknyttede tjenester.

21.2 Valg av lov

Disse vilkår og levering av Tjenesten til deg styres av Norges lover, ettersom slike lover gjelder for avtaler inngått i Norge. Dersom det er konflikter med vilkår i denne avtalen og norsk lov er norsk lov gjeldende.

21.3 Mekling

Denne Avtale er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som måtte utspringe av nærværende Avtale og som ikke kan løses ved forhandlinger, skal med endelig og bindende virkning avgjøres ved voldgift i Trondheim i henhold til de til enhver tid gjeldende lovregler om voldgift.

21.4 Brudd

Alle brudd på disse vilkår skal rapporteres til mail: support@hoopla.no

logo
Hoopla AS
7031 Trondheim
+47 22 55 21 00

Produkter

Løsninger

Hoopla

Kjøpe billetter?

Følg oss